این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارددانلود فایل های مورد نیاز

دستورالعمل مقاله فارسی

دستورالعمل مقاله انگلیسی

سربرگ فارسی

سربرگ انگلیسی

دستورالعمل چکیده فارسی

دستورالعمل چکیده انگلیسی 

فونت های مورد نیاز

فرم هزینه های کنفرانس

صفحه اصلی > | کمیته علمی
.: | کمیته علمیردیف نام و نام خانوادگی
محل خدمت
 1 آقای دکتر عبدالمجید اسدی  دبیر همایش
 2 آقای دکتر مهدی آزادمنش  دبیر کمیته علمی همایش
 3 آقای دکتر همایون حسین زاده  عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی و فناوری (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - تهران)
 4 آقای دکتر نیما پوررنگ  عضو هیئت علمی و رئیس بخش اکولوژی منابع آبی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - تهران)
 5 آقای دکتر عباس متین فر  عضو هیئت علمی و رئیس بخش آبزی پروری (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - تهران)
 6 آقای دکتر محمود حافظیه  عضو هئیت علمی و رئیس بخش هماهنگی امور پژوهشی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - تهران)
 7 آقای دکتر محمود رامین  عضو هئیت علمی و مدیر گروه اکولوژی آب های داخلی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - تهران)
 8 آقای دکتر فریدون عوفی  عضو هئیت علمی بخش اکولوژی منابع آبی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - تهران)
 9 آقای دکتر یوسفعلی اسد پور  عضو هئیت علمی و رئیس مرکز آرتمیا (منطقه میانی و غربی آسیا-ارومیه)
 10 خانم مهندس نسرین مشایی  عضو هئیت علمی ورئیس مرکز تحقیقات ملی ابزیان آبهای شور (بافق)
 11 آقای دکتر سعيد علائي  مدیرکل  مدیریت بحران  استان تهران
12 دكتر سيد محمد حسيني  استادیار و عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی