این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارددانلود فایل های مورد نیاز

دستورالعمل مقاله فارسی

دستورالعمل مقاله انگلیسی

سربرگ فارسی

سربرگ انگلیسی

دستورالعمل چکیده فارسی

دستورالعمل چکیده انگلیسی 

فونت های مورد نیاز

فرم هزینه های کنفرانس

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

فراخوان دوم:
آخرین مهلت ارسال مقالات:
30 بهمن ماه 1394

فراخوان اول:
آخرین مهلت ارسال مقالات:
1 آذرماه 1394

تاریخ اعلام نتایج داوری:
بهمن ماه 1394


تاریخ برگزاری همایش:
  اسفندماه 1394